NA SPRZEDAŻ - SKLEP INTERNETOWY WRAZ Z DOMENĄ - CIEPLAKOLDERKA.PL

Zainteresowanych prosimy o kontakt - 660 743 030 | e-mail: sklep@cieplakolderka.pl

Zamówienia w tej chwili są wyłączone.

Producenci

WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY

W SKLEPIE INTERNETOWYM CIEPLAKOLDERKA.PL

REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 25.12.2014


 I. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy CIEPLAKOLDERKA.PL, dostępny pod adresem http://www.cieplakolderka.pl prowadzony jest przez firmę MAXIMA Hanna Rachocka, z siedzibą w Puszczykowie 62-040, ul.Gołębia 2, NIP 782-164-44-98, REGON 300142423, tel. 660 74 30 30, faks 061 819 36 32, e-mail: sklep@cieplakolderka.pl, hanna.rachocka@cieplakolderka.pl. Firma wpisana jest do Ewidencji Działalności Gospodarczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Puszczykowie pod numerem 3099. PKD 47.59.Z, 47.51.Z, 47.91.Z, 52.61.Z. Data rozpoczęcia działalności gospodarczej 10.10.2005.

2. Adresem biura i obsługi Klienta, magazynu oraz adresem korespondencyjnym jest: MAXIMA Hanna Rachocka ul. Kalwaryjska 39, 30-504 Kraków.

3. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną towarów z branży sypialnianej za pośrednictwem sieci Internet oraz poprzez telefon i faks.

4. Sklep realizuje zamówienia których miejscem realizacji jest terytorium Polski.

5. Wszystkie ceny na stronie Sklepu podane są w złotych polskich i są cenami brutto – zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki, które zależne są od wartości zamówienia i sposobu dostawy. Całkowity koszt zamówienia uwzględniający koszty dostawy widoczny jest w koszyku przed złożeniem zamówienia.

6. Do każdej transakcji wystawiany jest paragon fiskalny lub na życzenie faktura VAT, przesyłana wraz z towarem oraz aktualnym regulaminem w formie papierowej, które stanowią utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy. Paragon lub faktura wystawiane są w momencie skompletowania całego zamówienia.

7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania zmian asortymentowych, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedażowych.

8. Wiążącą dla stron jest cena towaru widniejąca w chwili składania zamówienia.

9. Umowa sprzedaży zawierana jest między Kupującym, zwanym dalej Klientem a firmą MAXIMA Hanna Rachocka, 62-040 Puszczykowo ul. Gołębia 2, zwaną dalej Sprzedawcą.

10. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim, językiem umowy jest język polski.

11. Zalecane przeglądarki to Firefox, Internet Explorer wersja 7-9, Chroma i Opera.

 

II. Składanie i realizacja zamówień

1. Zakup wybranych produktów umożliwia formularz zamówienia, który należy wypełnić po dodaniu produktów do koszyka i wybraniu opcji „realizuj zamówienie”. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia.

2. Po prawidłowym złożeniu zamówienia Sklep wyśle do Klienta wiadomość zawierającą potwierdzenie zamówienia. Potwierdzenie zawiera numer zamówienia, jego zawartość, wybrany sposób zapłaty oraz kwotę do zapłaty. W uzasadnionych przypadkach Sklep wyśle do Klienta wiadomość z prośbą o potwierdzenie złożenia zamówienia.

3. Po potwierdzeniu przez Klienta zamówienia Sklep przystępuje do jego kompletacji i realizacji. Zamówienia niepotwierdzone przez okres dłuższy niż 5 dni roboczych zostaną anulowane.

4. Momentem zawarcia umowy kupna-sprzedaży dla płacących za pobraniem lub poprzez zewnętrzne platformy płatnicze jest potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę sklepu. Potwierdzenie to zostanie przesłane Klientowi pocztą elektroniczną najpóźniej następnego dnia roboczego, licząc od dnia wysłania zamówienia. Dla Klientów płacących przelewem momentem zawarcia umowy kupna – sprzedaży jest moment wpłynięcia pieniędzy na konto, po wcześniejszym uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę Sklepu.

5. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność zamówionych towarów w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku braku dostępności części towaru Klient zostanie o tym poinformowany i zdecyduje o sposobie realizacji zamówienia: a) realizacja częściowa, b) wydłużony czas oczekiwania, c) anulowanie części zamówienia, d) anulowanie całego zamówienia.

6. Klient może anulować zamówienie wysyłając powiadomienie pocztą elektroniczną na adres e-mail: sklep@cieplakolderka.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu 12 656 01 56, do momentu jego wysłania.

 

III. Czas realizacji i koszt dostawy

1. Wszystkie terminy odnoszące się do czasu realizacji i dostawy zamówionych produktów dotyczą dni roboczych.

2. Czas dostawy to czas realizacji zamówienia + czas dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską (zwykle 1-2 dni robocze dla przesyłek krajowych).

3. Czas realizacji to czas potrzebny do wysłania towaru ze Sklepu. Czas realizacji uzależniony jest od dostępności produktów, która podana jest indywidualnie na stronie każdego produktu.

4. Czas realizacji liczony jest dla zamówień opłacanych:

            - przy odbiorze (za pobraniem) – od chwili wpłynięcia zmówienia

            - przelewem – od chwili wpłynięcia zapłaty na konto

            - poprzez płatności on-line (karta płatnicza, przelew) – od momentu otrzymania potwierdzenia z platformy płatniczej.

5. Zamówienia, w których występują towary o różnym czasie realizacji, wysyłane są do Klienta po całkowitym ich skompletowaniu, chyba że strony ustalą inaczej.

5. Przesyłki na terenie Polski realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wyboru firmy, za pośrednictwem której dokona wysyłki zamówionego towaru.

7. Koszt dostawy na terenie Polski wynosi:

· Przesyłka zwykła – koszt 20 złotych (dla płacących przelewem lub poprzez system zewnętrznej platformy płatniczej)

· Przesyłka ZA POBRANIEM – koszt 26 złotych (płatne przy odbiorze)

· PRZESYŁKA GRATIS – zamówienia o wartości od 1000 złotych przesyłane są na koszt sklepu (tylko na terenie Polski).

8. Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w sklepie MAXIMA w Krakowie ul. Kalwaryjska 39 po wcześniejszym potwierdzeniu ze strony Sklepu, że towar jest gotowy do odbioru. Wybierając odbiór osobisty Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z dostawą.

IV. Płatności

1. Zamówienia dostarczane przez firmę kurierską mogą być opłacone w następujący sposób: za pobraniem (płatne do rąk kuriera przed odbiorem przesyłki), kartą płatniczą i przelewem on-line za pośrednictwem aktualnie oferowanych przez Sklep platform płatniczych (zamówienie jest wysyłane po uzyskaniu przez Sklep potwierdzenia zapłaty z platformy płatniczej) oraz przedpłatą – przelewem na konto Sklepu (zamówienie jest realizowane po wpłynięciu zapłaty na konto).

2. Zamówienia z odbiorem osobistym w punkcie sprzedaży mogą być opłacone gotówką lub kartą w kasie Sklepu.

3. Numer rachunku dla Klientów płacących przelewem:

Bank ING 50 1050 1520 1000 0092 0164 2833

 

V. Zwroty towaru

1. Każdemu Klientowi będącemu Konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze Sklepu Internetowego ciepłakołderka.pl przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru bez podania przyczyny w terminie podanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres: MAXIMA Hanna Rachocka, ul. Kalwaryjska 39, 30-504 Kraków lub na adres e-mail: sklep@cieplakolderka.pl

2. Prawo do odstąpienia przysługuje Konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez Konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem Konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony oświadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

4. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia w którym Konsument odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie  rzeczy przed jego upływem. Zwracany towar należy odesłać na adres: MAXIMA Hanna Rachocka ul. Kalwaryjska 39, 30-504 Kraków.

5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

            - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

            - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

6. Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

7. W przypadku gdy Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8. Koszty bezpośrednie zwrotnego dostarczenia towaru do Sklepu obciążają Konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez Sklep świadczenia o właściwościach zamówionych przez Konsumenta.

9. W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

11. Odstąpienie od umowy wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej. Klient może skorzystać ze wzoru oświadczenia znajdującego się pod Regulaminem Sklepu.

12. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

VI. Reklamacje

1. Sklep jest odpowiedzialny względem Kupującego jeśli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną, gdzie wadą fizyczną jest niezgodność rzeczy sprzedanej z umową. Sklep jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przekazania towaru Kupującemu lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

2. Klient ma prawo do złożenia reklamacji jeśli wada rzeczy ujawni się w ciągu 2 lat od momentu jej wydania.

3. W celu rozpatrzenia reklamacji produkt należy wysłać wraz z dowodem zakupu oraz opisem wady na adres: MAXIMA Hanna Rachocka ul. Kalwaryjska 39, 30-504 Kraków.

4. Sklep ustosunkuje się do reklamacji w ciągu czternastu dni kalendarzowych i poinformuje Klienta o dalszym sposobie postępowania. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem zażąda wymiany rzeczy, usunięcia wady albo złoży oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę o którą cena ma być obniżona, a Sklep nie ustosunkuje się do tego żądania w ciągu 14 dni, uważa się, że uznał żądanie za zasadne.

5. Gdy reklamacja zostanie rozstrzygnięta na korzyść Klienta, Sklep niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Niezależnie od tego Klient ma możliwość złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady lub obniżenia ceny, Sklep zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6. Kupujący ma prawo do zwrotu kosztów poniesionych w związku z przesłaniem towaru do reklamacji w przypadku jej uznania.

7. Klient nie będący w świetle obowiązującego prawa Konsumentem ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących przepisów prawa, jednak odpowiedzialność  Sklepu nie przekracza wartości równej cenie nabytego towaru.

 

VII. Gwarancje

 

1. Niektóre towary mogą posiadać gwarancję producenta lub dystrybutora. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z informacjami zawartymi w karcie gwarancyjnej. Klient korzystający z gwarancji reklamuje towar bezpośrednio u gwaranta. Sklep może być pośrednikiem przekazując reklamację gwarantowi lub Klient może sam skontaktować się ze wskazanym serwisem.

2. Klient sam wybiera na jakiej podstawie dokona reklamacji towaru tj. na podstawie gwarancji producenta jeśli taka istnieje lub z tytułu rękojmi.

 

VIII. Bezpieczeństwo transakcji i ochrona danych osobowych

1. Klient ma pełne prawo do wglądu oraz poprawiania własnych danych zgromadzonych w naszej bazie oraz do ich usunięcia.

2. Klient akceptując niniejszy Regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie firmie statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie Internetowym. Dane są zbierane automatycznie a celem ich jest analiza aktywności Klientów.

3. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep cielakolderka.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na komputerze Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Może to jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu.

4. W celu realizacji umowy Sklep Internetowy może udostępniać zebrane od Klienta dane do następujących grup podmiotów: firmy kurierskie, operatorzy systemów płatności, firmy obsługujące reklamacje (producenci, dystrybutorzy). W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto podane przez Klienta informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

6. Płatności on-line w naszym Sklepie realizowane są przez firmy zewnętrzne z uwzględnieniem najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Transakcje szyfrowane są 128-bitowym kluczem zgodnym z protokołem SSL – nikt z obsługi Sklepu nie ma wglądu do kodów Klienta. Oprócz płatności on-line można skorzystać także z przelewu bankowego.

 

IX. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawa polskiego a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014, poz. 827).

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

3. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego a Sklepem rozstrzygane będą przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sklepu.

4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z przyczyn prawnych, technicznych lub organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie ogłoszonym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia go na stronie sklepu. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Formularz zwrotu towaru

 

(formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat :

MAXIMA Hanna Rachocka

Ul. Kalwaryjska 39

30-504 Kraków

Tel. 12 6560156

e-mail: sklep@cieplakolderka.pl

 

Ja/My(*) 

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

...................................................................................................................................................................

 

Imię i nazwisko konsumenta (-ów)

 

...................................................................................................................................................................

 

Adres konsumenta (-ów)

 

...................................................................................................................................................................

 

Data                                                                                                                                         

 

........................     

 

Podpis

 

.........................

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA

ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 

Prawo odstąpienia od umowy

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.  Może być to:

 

- pismo wysłane pocztą na adres MAXIMA Hanna Rachocka ul. Kalwaryjska 39, 30-504 Kraków

- pismo wysłane faksem pod numer 12 6560156

- pismo wysłane pocztą elektroniczną na adres: sklep@cieplakolderka.pl

 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

 

Skutki odstąpienia od umowy

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

 

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie;  w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

  1. Proszę odesłać lub przekazać nam zwracaną rzecz na adres: MAXIMA Hanna Rachocka ul. Kalwaryjska 39, 30-504 Kraków niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
  2. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
  3. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

.........................................................................................................................................


Regulamin obowiązujący do 24.12.2014

 

 

WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY

W SKLEPIE INTERNETOWYM CIEPLAKOLDERKA.PL

REGULAMIN

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy CIEPLAKOLDERKA.PL, dostępny pod adresem http://www.cieplakolderka.pl prowadzony jest przez firmę MAXIMA Hanna Rachocka, z siedzibą w Puszczykowie 62-040, ul.Gołębia 2, NIP 782-164-44-98, REGON 300142423, tel. 660 74 30 30, faks 061 819 36 32, e-mail: sklep@cieplakolderka.pl, hanna.rachocka@cieplakolderka.pl. Firma wpisana jest do Ewidencji Działalności Gospodarczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Puszczykowie pod numerem 3099. PKD 47.59.Z, 47.51.Z, 47.91.Z, 52.61.Z. Data rozpoczęcia działalności gospodarczej 10.10.2005.

2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną towarów z branży sypialnianej za pośrednictwem sieci Internet oraz poprzez telefon i faks. Szczegółowy wykaz produktów znajduje się na stronie sklepu internetowego www.cieplakolderka.pl .

3. Sklep realizuje zamówienia składane z terytorium Polski oraz pozostałych krajów Unii Europejskiej.

4. Wszystkie ceny na stronie Sklepu podane są w złotych polskich i są cenami brutto – zawierają podatek VAT.

5. Do każdej transakcji wystawiany jest paragon fiskalny lub na życzenie faktura VAT, przesyłana wraz z towarem, które stanowią utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy. Paragon lub faktura wystawiane są w momencie skompletowania całego zamówienia.

6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania zmian asortymentowych, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.

7. Wiążącą dla stron jest cena towaru widniejąca w chwili składania zamówienia.

8. Ilość produktów promocyjnych oraz produktów znajdujących się w wyprzedaży jest ograniczona i realizacja potwierdzonych zamówień następuje w kolejności ich napływania, aż do wyczerpania zapasów przeznaczonych do tej formy sprzedaży.

9. Umowa sprzedaży zawierana jest między kupującym, zwanym dalej Klientem a firmą MAXIMA Hanna Rachocka, 62-040 Puszczykowo ul. Gołębia 2, zwaną dalej Sprzedawcą.

10. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim, językiem umowy jest język polski.

11. Zalecane przeglądarki to Firefox, Internet Explorer wersja 7-9, Chroma i Opera.

Składanie i realizacja zamówień

1. Zakup wybranych produktów umożliwia formularz zamówienia, który należy wypełnić po dodaniu produktów do koszyka i wybraniu opcji „realizuj zamówienie”. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji przez sklep jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia a w szczególności podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail umożliwiających potwierdzenie otrzymania zamówienia oraz wyrażenie zgody na posłużenie się wskazanym numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej w celu przetwarzania danych do procesu realizacji zamówienia.

2. W uzasadnionych przypadkach sklep wyśle do Klienta wiadomość z prośbą o potwierdzenie złożenia zamówienia. W przypadku braku takiego potwierdzenia ze strony Klienta przez okres dłuższy niż 5 dni roboczych sklep anuluje zamówienie.

3. Momentem zawarcia umowy kupna-sprzedaży dla płacących za pobraniem lub poprzez PayU jest potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę sklepu. Potwierdzenie to zostanie przesłane klientowi pocztą elektroniczną najpóźniej następnego dnia roboczego, licząc od dnia wysłania zamówienia. Dla klientów płacących przelewem momentem zawarcia umowy kupna – sprzedaży jest moment wpłynięcia pieniędzy na konto, po wcześniejszym uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę sklepu.

4. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność zamówionych towarów w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku braku dostępności części towaru klient zostanie o tym poinformowany i zdecyduje o sposobie realizacji zamówienia: a) realizacja częściowa, b) wydłużony czas oczekiwania, c) anulowanie części zamówienia, d) anulowanie całego zamówienia.

Czas realizacji i koszt dostawy

1. Wszystkie terminy odnoszące się do czasu realizacji i dostawy zamówionych produktów dotyczą dni roboczych.

2. Czas realizacji to czas do wysłania towaru ze sklepu. Dostepność towaru i czas realizacji podany jest indywidualnie dla każdego produktu w ramce obok zdjęcia i liczony jest od chwili wpłynięcia zamówienia lub przy płatności przelewem od chwili wpłynięcia pieniędzy na konto lub przesłania potwierdzenia przelewu.

3. Czas dostawy to czas realizacji zamówienia + czas dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską (zwykle 1-2 dni robocze dla przesyłek krajowych i ok. 6 dni roboczych dla przesyłek zagranicznych)

4. Zamówienia, w których występują towary o różnym czasie realizacji, wysyłane są do klienta po całkowitym ich skompletowaniu, chyba że strony ustalą inaczej.

5. Przesyłki na terenie Polski realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.

6. Koszt dostawy na terenie Polski wynosi:

· Przesyłka zwykła – koszt 20 złotych (dla płacących przelewem lub poprzez system PayU)

· Przesyłka ZA POBRANIEM – koszt 26 złotych (płatne przy odbiorze)

· PRZESYŁKA GRATIS – zamówienia o wartości od 1000 złotych przesyłane są na koszt sklepu (tylko na terenie Polski).

7. Koszt dostawy przesyłki zagranicznej jest ustalany indywidualnie po złożeniu zamówienia. Klient zostaje poinformowany o cenie przesyłki osobnym mailem, a wysyłka towaru następuje po otrzymaniu od Klienta potwierdzenia i dokonaniu zapłaty.

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wyboru firmy, za pośrednictwem której dokona wysyłki zamówionego towaru.

Płatności

1. Klient z terytorium Polski ma do wyboru następujące formy płatności: a) przelew na konto bankowe, b) przelew on-line lub płatność kartą za pośrednictwem serwisu PayU, c) płatność przy odbiorze (za pobraniem).

Numer rachunku dla klientów z Polski: MultiBank 39 1140 2017 0000 4302 0865 3463.

2. Przy płatności przelewem na konto sklepu w opisie transakcji należy podać numer zamówienia.

Zwroty towaru

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000r. „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” (Dz.U. z dnia 31.03.2000r.), klientowi zawierającemu umowę na odległość przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie do 10 dni od dnia odbioru przesyłki, bez podania przyczyny. W TROSCE O KOMFORT ZAKUPÓW SWOICH KLIENTÓW SKLEP INTERNETOWY CIEPŁA KOŁDERKA WYDŁUŻYŁ TERMIN ZWROTÓW TOWARU BEZ PODANIA PRZYCZYNY DO 20 DNI.

2. Do zachowania 20-dniowego terminu zwrotu liczony jest dzień odbioru przesyłki przez klienta oraz nadania przesyłki zwrotnej w urzędzie pocztowym lub w firmie kurierskiej.

3. W przypadku odstąpienia od umowy klient zobowiązany jest do odesłania na własny koszt nieuszkodzonych produktów. Zwracany towar nie może nosić jakichkolwiek śladów używania lub uszkodzeń, musi posiadać oryginalne, nie noszące śladów zniszczenia opakowanie oraz nienaruszoną, oryginalną metkę. Towar należy zwrócić razem z otrzymanym paragonem lub fakturą VAT oraz oświadczeniem klienta o odstąpieniu od umowy.

4. Zwracany towar należy odesłać na adres: MAXIMA ul.Kalwaryjska 39, 30-504 Kraków. Towar należy odesłać niezwłocznie, najpóźniej do 21 dni od dnia odstąpienia od umowy.

5. Klient zobowiązuje się zabezpieczyć zwracany towar przed ewentualnymi uszkodzeniami w trakcie transportu, a w przypadku towarów wartościowych, ubezpieczyć przesyłkę.

6. Wypłata należności za zwrócony towar nastąpi do 5 dni od chwili otrzymania w/w zwrotu na rachunek bankowy Klienta lub poprzez przekaz pocztowy, po dokonaniu oględzin towaru. Zapłata za towar uiszczona poprzez płatności on-line (PayU) zostanie zwrócona poprzez w/w firmę na rachunek bankowy lub rachunek karty kredytowej z której dokonano płatności.

7. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

8. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w wypadku towarów o właściwościach określonych przez klienta w złożonym przez niego zamówieniu (np. nietypowe wymiary produktów) lub ściśle związanych z jego osobą (np. haft z logo lub inicjałami na produkcie) - art. 10.3.4 Ustawy z dnia 2 marca 2000r.

Reklamacje i gwarancje

1. Sklep internetowy www.cieplakolderka.pl prowadzony przez firmę MAXIMA Hanna Rachocka, zgodnie z obowiązującym prawem (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. O szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego, Dz.U. z dnia 5 września 2002r.), odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, jeśli ta ujawni się przed upływem 2 lat od daty wydania towaru. Klient ma 2 miesiące od momentu wykrycia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową na zgłoszenie reklamacji w sklepie.

2. W przypadku towarów objętych gwarancją producenta, do zakupionego towaru dołączona jest karta gwarancyjna szczegółowo określająca czas trwania gwarancji oraz jej warunki.

3. W sytuacji wystąpienia reklamacji prosimy powiadomić sklep drogą elektroniczną (e-mail: sklep@cieplakolderka.pl) oraz odesłać towar wraz z dowodem zakupu przesyłką ekonomiczną Poczty Polskiej na adres: MAXIMA ul.Kalwaryjska 39, 30-504 Kraków.

4. Klient wybiera, na jakiej podstawie dokona reklamacji towaru (na podstawie gwarancji producenta, jeśli taka istnieje lub na podstawie niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową) oraz określa preferowany przez siebie sposób rozpatrzenia reklamacji: naprawa lub wymiana towaru na wolny od wad, a jeśli to niemożliwe – zwrot równowartości ceny zakupionego towaru lub wymiana na inny dostępny w sklepie towar.

5. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są do 14 dni roboczych od ich wpłynięcia, i w tym terminie klient otrzyma odpowiedź pocztą elektroniczną .

6. W przypadku uzasadnionej reklamacji towar zostanie naprawiony lub wymieniony na wolny od wad i przesłany na koszt sprzedawcy, a jeśli nie będzie to możliwe, sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje inne, dostępne w sklepie towary.

7. Konsument ma prawo do zwrotu kosztów poniesionych w związku z przesłaniem towaru do reklamacji w przypadku jej uznania. Koszt przesłania towaru do sklepu i ponownie do klienta w sytuacji nieuzasadnionej reklamacji obciąża reklamującego.

8. Zwrot równowartości ceny oraz/lub kosztów przesyłki reklamowanego produktu nastąpi do 5 dni roboczych od dnia uznania reklamacji za zasadną, na rachunek wskazany przez klienta lub przekazem pocztowym.

9. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Bezpieczeństwo transakcji i ochrona danych osobowych

1. Wszystkie dane przesyłane i udostępniane przez Klienta firmie MAXIMA Hanna Rachocka są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku „o ochronie danych osobowych” (Dz. U. z 1997 r. nr 133, poz. 883) i wykorzystywane jedynie w celu i zakresie koniecznym do realizacji zamówienia oraz w celach marketingowych firmy MAXIMA Hanna Rachocka i nie będą udostępniane firmom i osobom trzecim. Bez wyrażenia zgody Klient nie będzie otrzymywał żadnych materiałów marketingowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą „o świadczeniu usług drogą elektroniczną” z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

2. Klient ma pełne prawo do wglądu oraz poprawiania własnych danych zgromadzonych w naszej bazie oraz do ich usunięcia.

3. Płatności on-line w naszym sklepie realizowane są przez firmy zewnętrzne z uwzględnieniem najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Transakcje szyfrowane są 128-bitowym kluczem zgodnym z protokołem SSL – nikt z obsługi sklepu nie ma wglądu do Państwa kodów. Oprócz płatności on-line można skorzystać także z przelewu bankowego.

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawa (KC, Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej).

2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji na stronie Sklepu tj, od dnia 01.11.2011.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

 

 

 


Strona głównaStrona główna

Koszyk  

jest pusty

Nowe produkty

Aktualnie brak nowych produktów